صادقانه
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده :

 

                       

 

نام:حسین کاوسی فر                                             نام:رضاکاوسی فر

 تاریخ تولد:١٣۴٩/۶/٢٢                                تاریخ تولد:١٣۵١/٢/٢

 تاریخ شهادت:١٣۶۵/۴/١١                           تاریخ شهادت:١٣۶۶/٢/۵

 محل شهادت:ارتفاعات قلاویزان مهران                     محل شهادت:سردشت کردستان