ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

     دلی آرام و قلبی مطمئن داشتی

                        آنگاه که می رفتی

آرام از این که آنچه می بایست کردی

                        و مطمئن از این که                                                                    

ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

 

 

/ 0 نظر / 136 بازدید